Med god samvittighed

Hold jeres næste møde eller konference hos os – med rigtig god samvittighed.
På OPUS er vi stolte af at udvise ægthed og kvalitet og har derfor en række certifikater, som giver os
og vores gæster en ekstra tryghed.

Velkommen på OPUS

FN’s VERDENSMÅL

Hotel OPUS er certificeret i FN’s Verdensmål inden for hotel og konference. Vi har dermed udarbejdet en målrettet strategiplan for fremtidens fokuspunkter og starter med mål 6, 7 og 12.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats-og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

De nye verdensmål  for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved udgangen af 2015.

GREEN KEY

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Green Key findes nu på omkring 3000 turistvirksomheder i omkring 60 lande.

En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.
Alle medlemmer af Green Key behandles, godkendes og kontrolleres løbende af en jury bestående af Friluftsrådet og HORESTA, mens Miljøstyrelsen deltager som observatør med indflydelse på procedure og kriterier.
Denne sammensætning sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket uafhængig af særlige erhvervsinteresser.
Green Key er en selvstændig international mærkningsordning.

SAFE TO VISIT

I forbindelse med genåbningen er det afgørende, at vi er i stand til at skabe sikkerhed og tryghed for vores gæster. Derfor har HORESTA udarbejdet vejledningen SAFE TO VISIT

Med HORESTAs vejledning, SAFE TO VISIT, har vi al den nødvendige information om myndighedernes anbefalinger og krav til at holde afstand, arealkrav, krav til rengøring, hygiejne, gæstehåndtering og arbejdsgange m.v. samt HORESTAs råd i den forbindelse.
Som en del af materialet er der også kommunikation til gæsterne, som vi kan udlevere, og som vi har hængt op på hotellet.
Her kan vores gæster let og overskueligt se, hvordan vi sikrer dem et trygt besøg ved at følge myndighedernes krav samt HORESTAs anbefalinger.

I tilknytning til SAFE TO VISIT er der desuden produceret diverse materialer, som vi bruger til at hjælpe gæster og medarbejdere til at overholde blandt andet afstandskrav, med tydelig skiltning og afstandsmarkering.

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

Gode adgangsforhold til bygninger og udearealer har betydning for os alle sammen. Nogle mennesker er afhænge af gode adgangsforhold for at kunne færdes og deltage, og for andre betyder det bedre komfort. For nogle gælder det hele livet, på et tidspunkt i livet eller sent i livet. Det kan have betydning for os selv eller for nogen vi kender.

Gennemtænkte, tilgængelige løsninger sikrer, at flere kan færdes på egen hånd, sammen med familien eller venner og deltage i hverdagslivet og være kunder, gæster, borgere, turister, medarbejdere, mødedeltagere, patienter eller et hvilket som helst andet formål, man nu må have for at færdes i samfundet.

På OPUS har vi “God Adgang” på følgende områder: Gang-, arm-og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astma og allergi, udviklingshandicappede og for folk med læsevanskeligheder.

VI STØTTER OP OM ARRANGEMENTER OG EVENTS

Horsens & Friends er en sponsorklub, som uden et erhvervsøkonomisk formål arrangerer events, kultur- og filmbegivenheder i Horsens.
Klubben giver kommunens borgere og besøgende oplevelser for livet og mindeværdige øjeblikke, der brænder sig fast, samtidig med at de skaber en levende kulturfortælling om Horsens.

Klubben har gennem årene formået at samle nogle af de største kunstnere og har for alvor sat Horsens på landkortet.

Hotel OPUS er sponsor hos Horsens & Friends, og vi er både stolte og sætter en stor ære i at være en del af alle de spændende arrangementer og kulturelle oplevelser, som kan opleves i vores dejlige by.

SAMLINGSPUNKT FOR ERHVERVSLIVET

Business Horsens er en uafhængig medlemsorganisation med formålet at katalysere udvikling og innovation i virksomheder. Organisationen er forankret i omtrent 800 lokale virksomhedsmedlemmer og i tæt alliance med Horsens Kommune og Væksthus Midtjylland.

Business Horsens fungerer som en uafhængig og uvildig sparringspartner og drivkraft for erhvervslivet med det formål at være katalysator for udvikling og innovation.
Business Horsens tilbyder vejledning i øjenhøjde af et kompetent hold af forretningsorienterede konsulenter, som er parate til hurtigt at rykke ud med akut vejledning og sparring.

På Hotel OPUS arbejder vi på at skabe gode rammebetingelser for virksomheder i Horsens Kommune.

FLERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Jobtaskforcen er et samarbejde mellem Horsens Kommune, udvalgte organisationer og en række lokale erhvervsledere, som ønsker at tage et socialt ansvar og opnå et arbejdsmarked for alle.
Jobtaskforcen er et underforum til HORSENS ALLIANCEN og arbejder på at omsætte HORSENS ALLIANCENs strategiske satsninger til konkrete handlinger.
Målet er at inspirere virksomheder til at tage et socialt ansvar og udvikle nye metoder til at få flere ind på arbejdsmarkedet – både ved at inkludere ledige og sygemeldte og ved at forebygge, at eksisterende medarbejdere falder udenfor.
På OPUS løfter vi i flok, og et af vores mål er, at vi skal have alle med og få flere på arbejdsmarkedet. Derfor er vi altid åbne for personlige samtaler og tager alle indkomne ansøgninger, mundtlige som skriftlige, meget seriøst.

Vi har modtaget HORSENS ALLIANCEN’s CSRpeople-mærke.

På Hotel OPUS er vi stolte af at have modtaget HORSENS ALLIANCEN’s CSRpeople-mærke. Det gives til virksomheder, der yder en særlig social indsats for at hjælpe udsatte ledige til at tjene deres egen løn og til at opleve glæden ved fællesskabet og hverdagen på en arbejdsplads. CSR handler også om at sikre den generelle trivsel på jobbet.

Det kan blandt andet ske ved at tilbyde småjobs og praktikpladser, hvor man kan udvikle sig eller ved at være mentor for udsatte unge. Socialt ansvar handler også om at arbejde med sygefravær og sikre, at sygemeldte medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet.

Der skal lyde en stor tak til de medarbejdere, der yder en ekstra indsats i forhold til at tage et socialt ansvar. Det er vigtigt, at vi alle trives.