COVID-19:

Forebyggelse af smittespredning

Hotel OPUS, maj 2020

Hotel OPUS overholder de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne, herunder følgende:

  • Vores restaurant er åben fra og med mandag den 25. maj.
  • Der beregnes 2 kvadratmeter pr. person i lokalet.
  • Der må være højst 10 personer ved hvert bord.
  • Afstanden mellem to personer skal være mindst 1 meter.
  • Afstanden mellem to personer vurderes ”fra næsetip til næsetip”, så der ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder – ikke fra armlæn til armlæn.

Søren Søltoft Holmboe

Sundhedsstyrelsens notat pr. 12. maj 2020 om smittespredning kan ses og downloades herunder:

Læs mere her